Avaluaciˇ de la Conducta

ANÀLISI DE LA FUNCIÓ DE LA CONDUCTA

Adaptació de l'Escala d'avaluació de la Motivació (V. Marck Durand i Daniel Crimmings) que ens permet realitzar una aproximació a les funcions que poden condicionar l'aparició i manteniment de conductes desafiadores.

MASMAS [75 Kb]

Scatter Plot

Full de càlcul que permet el registre sistematitzat de problemes de conducta en persones amb Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual. Genera gràfics que faciliten la detecció de patrons temporals i d’estimuls de control de les conductes. Inclou càlculs estadístics i un sistema de generació d’informes. (autor: Josep Pascual)

Scatter PlotScatter Plot [1.759 Kb]

Inventari de Conductes Desafiants

Senzill registre que ens permet  recollir les principals conductes desafiants, la seva gravetat i freqüència. De utilitat per prioritzar sobre quins comportaments actuar de forma preferent

Fitxes ABC

Registre senzill per recollir informació rellevant sobre els Antecedents, la Conducta i les Conseqüències que poden provocar i mantenir un problema de la conducta
Fitxes ABCFitxes ABC [42 Kb]