Avaluació de la Salut Mental

DMR- Escala de Demència per persones amb Discapacitat Intel·lectual

Desenvolupada per Heleen Evenhuis 1990, ens permet identificar canvis en la conducta i cognitius que poden ser degudes a un procés de deteriorament en persones amb discapacitat intel · lectual. Cal fer diagnòstic diferencial.

Inventari de Conductes Compulsives

Inventari que ens permet identificar patrons comportamentals de tipus repetitiu atribuïbles a un Trastorn Compulsiu. De fàcil correcció, ens indica el grau d'interferència del comportament i la reacció del subjecte quan se li impedeix la realització del ritual. (Gedye A, 1992)

Escala d'Avaluació psiquiátrica DASH-II

Instrument per a l'avaluació dels possibles trastorns mentals en persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport generalitzat. (Matson JL, 1995)
DASH-IIDASH-II [157 Kb]

Entrevista d'Avaluació Psiquiàtrica PAS-ADD

El PAS-ADD és una entrevista semiestructurada dissenyada per detectar trastorns mentals en persones amb discapacitat intel·lectual (Moss i cols, 1993). Inclou la exploració de l'estat actual del pacient seguida d'una entrevista amb l'informador clau. Ambdues entrevistes permeten la puntuació de símptomes i comportaments i ambdues proporcionen una base de dades a les quals es poden aplicar algoritmes diagnòstics. Per tant, el PAS-ADD possibilita la realització d'un diagnòstic únicament amb l'entrevista a un informador si l'habilitat lingüística del pacient és insuficient per possibilitar l'entrevista clínica.
PAS-ADDPAS-ADD [623 Kb]