Avaluaciˇ de PsicofÓrmacs

Escala d'efectes secundaris extrapiramidals

Instrument útil per identificar possibles efectes secundaris de tipus extrapiramidal dels tractaments farmacològics, especialment dels antipsicòtics ((Simpson i Angus, 1970)