Avaluaciˇ Neuropsicol˛gica

L'avaluació neuropsicològica comporta fer un estudi de totes les funcions cognitives: llenguatge, funcions perceptives i visuoespacials, atenció, memòria, raonament, funcions executives, etc. per saber com funciona el cervell, determinar si hi ha alteracions o dèficits i dissenyar el tractament adequat. En la població normal l'estudi comparatiu d'aquestes funcions ens pot indicar les habilitats i discapacitats específiques de cada individu de cares a adequar o millorar el rendiment acadèmic o professional. 

Per què ens cal conèixer com funciona el cervell? Doncs senzillament perquè en casos de malformacions, alteracions o lesions cerebrals en unes àrees determinades sabrem quina repercussió tindran sobre les funcions cognitives i la conducta: si hi haurà alteracions de llenguatge, de memòria, d'atenció, d'orientació, de control dels impulsos, etc. També sabrem quines funcions estan preservades i quins sistemes funcionals poden ajudar a la rehabilitació. I a viceversa: l'estudi d'aquestes funcions i les seves alteracions ens poden suggerir la presència d'una malformació o una alteració estructural.

 

L`examen neuropsicològic serveix per:


•                L´avaluació d´alteracions de memòria en malalts d´Alzheimer i altres demències;

•                La valoració de dèficit neuropsicològics (p. ex., memòria, atenció, llenguatge, càlcul, percepció, raonament, etc.) secundaris a un dany cerebral sobrevingut.

•                La detecció precoç, precisa i objectiva d´alteracions neuropsicològiques associades a l´envelliment normal i patològic;

•                Avaluar símptomes cognitius i afectius en síndromes neuropsiquiàtrics;

•                Avaluar el perfil de funcionament cognitiu en les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament per dissenyar estratègies per afavorir el rendiment;

•                L`obtenció d´un informe pericial en cas de ser necessitat per altres professionals, que justifiqui l´estat mental d´aquesta persona.

 

Un estudi neuropsicològic bàsic complet requereix de 4 a 6 hores d'exploració que inclouen l'elaboració d'un historial clínic i l'aplicació de tests i proves estandaritzades. Un cop acabat, confeccionem un informe amb els resultats, diagnòstic i recomanacions terapèutiques.