Creixement personal

Imatges d'un mateix

Taller d’un dia per treballar el propi autoconcepte, autoestima i millorar les pròpies habilitats socials.

Sol·licita informació

Comunicació afectiva

Treballar les destreses bàsiques per a la comunicació i millorar la nostra assertivitat per fer-nos respectar i respectar als altres.

Sol·licita informació

Art teràpia i Dansa teràpia

Taller d’un dia dirigit a persones que necessitin incorporar la dimensió corporal a la seva vida o els interessi el creixement personal. 

Sol·licita informació

Psicocreativitat

Taller de dos dies per potenciar les nostres qualitats personals i ser més conscients del propi jo. 

Sol·licita informació