fàrmacs professionals

Tractament de la malaltia d'Alzheimer en el síndrome de Down

Aquest article descriu l'eficacia del tractament amb fàrmacs anticolinesteràsics i antagonistes NMDA en el tractament de la demència en persones amb la síndrome de Down