Més informació

Models serveis nens discapacitat intel·lectual

Document del Col·legi Angles de Psiquiatria que recull les principals recomanacions per la provisió de suports relacionats amb la salut mental per nens i adolescents amb discapacitat intel·lectual.
infantilinfantil [50 Kb]

Envelliment

INFORME SENECA: Envelliment i Discapacitat Intel·lectual

Informe que recull les conclusions de l'estudi realitzat per el Dr. Ramon Novell sobre l'envelliment de les persones amb discapacitat intel·lectual e Catalunya. Entre les principals cal assenyalar les relacionades amb la prevenció de la salut.
Informe SenecaInforme Seneca [1.777 Kb]

Famílies

Aquest estudi, realitzat per l'equip del Dr. Ramon Novell, pretén ser un instrument per abordar les necessitats de les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual a partir d'una anàlisi objectiva i rigorosa de la situació a Catalunya.

Els resultats descriptius i l'anàlisi de les dades de l'estudi han de permetre emprendre accions (per exemple, creació de nous serveis) des d'una perspectiva més realista (fonamentada en una realitat objectiva) i estratègica (dirigida a optimitzar els esforços i recursos existents). Els objectius genèrics de l'estudi són: - Definir, descriure i prioritzar les necessitats de les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. - Identificar els factors que tenen relació amb la percepció de càrrega i estrès del familiar-cuidador/a. - Establir les recomanacions possibles per millorar la situació.

NecessitatsNecessitats [885 Kb]

Models de serveis TEA

Document del govern angles que vol ser un manual de bones pràctiques en la provisió de serveis per persones amb Trastorn de l'Espectre Autista
Autismo UKAutismo UK [223 Kb]

Models de serveis

Augmentant les Nostres Mirades: Serveis per a persones amb discapacitat profunda.

Interessant informe del Prof Jim Mansell de la Universitat de Kent, amb les principals recomanacions a l'hora de definir serveis i programes per a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suports generalitzats. IMPRESCINDIBLE!!